محلول 25% آمونیاک 105422 مرک

Ammonia solution 25% 105422 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   153,200 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
محلول 25% آمونیاک 105422 مرکAmmonia solution 25% 105422 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 ليتر
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
131,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
104,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
116,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
187,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
184,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
190,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
181,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
119,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
126,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
123,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
169,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
153,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
180,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...