محلول کنترل آلودگی محیط کشت گیاهی و آلودگی داخلی

plant preservative mixture

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

A exclusive production of sabz zist gene محلول کنترل آلودگی در ساب کالچر و آلودگی داخلی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 سی سی
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
396,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
274,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 سی سی
2,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
1,750,000 - 1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 سی سی
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...