محلول فایکول 100 سی سی آلمان

ficol 100 cc

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محلول فایکول 100 سی سی محصول کمپانی innotrian آلمان این محلول برای جدا سازی لنفوسیت های خون بکار برده می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
490,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 ليتر
500,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 ليتر
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 ليتر
1,900,000 - 2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 ليتر
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 ليتر
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
560,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
225,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
273,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...