ماده cytochalasinb محصول کمپانی abcam

cytochalasinb abcam

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده سیتوکالازین b1 mgr کد : Ab:143482 محصول کمپانی abcam

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
257,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
252,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,350,000 - 1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
410,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...