ماده cytochalasinb محصول کمپانی abcam

cytochalasinb abcam

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   40,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ماده سیتوکالازین b1 mgr کد : Ab:143482 محصول کمپانی abcam

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
135,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
132,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
184,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
135,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
193,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...