ماده کلسیم کلراید c3306

calcium chloride dehydrate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده کلسیم کلراید c 3306 calcium chloride dehydrate بسته 100 گرمی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
237,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...