ماده نیترات نقره 25 گرمی سیگما

SILVER NITRATE SIGMA

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

نیترات نقر ه 25 گرمی سیگما نیترات نقره یک ترکیب معدنی با فرمول Ag NO3 که پیش ماده همه کاره برای بسیاری از ترکیبات نقره می باشد و در این پودر یون نقره دارای چینش 3 وجهی مسطع است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
378,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
337,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
400,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,700,000 - 1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
223,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...