ماده نئومایسین محصول کمپانی سیگما

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Neomycin Sulfate ماده نئومایسین 25 گرمی سولفات کمپانی سیگما کد: N6386


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
495,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 عدد
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
343,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
357,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
فارس بخاران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...