ماده نئومایسین محصول کمپانی سیگما

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Neomycin Sulfate ماده نئومایسین 25 گرمی سولفات کمپانی سیگما کد: N6386


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
289,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
296,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...