ماده تیمروسال thimerosal کمپانی سیگما

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده thimerosal sigma t5125

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
224,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
680,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 - 950,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...