لاکتوفنول بلو محلول

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
Lactophenol blue, solution for microscopy لاکتوفنول بلو محلول شارلو اسپانیا Lactophenol Anilin Blue solution Lactophenol Cotton Blue solution

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
151,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
119,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
178,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
182,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
290 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
132,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
143,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
194,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
147,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  50 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  250 سی سی
44 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  100 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  25 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...