فیلتر سرسرنگی 45/. ptfe

ptfe syring filter

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فیلتر سرسرنگی 45/. ptfe با قطر 13 میلیمتر تک تک استریل محصول کمپانی memberan solution امریکا ptfe ( تفلون ) اب گریز است بالاترین مقاومت در برابر حلال ها را دارد و همچنین دارای چسبندگی پروتینی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
269,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
336,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
392,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...