فیلتر روغن کمپرسور

Compressor Oil Filter

دسته بندی محصول:  فیلتر روغن

توقف تولید و فروش

فیلتر روغن کمپرسور هوای تولید شده در داخل کمپرسور و روغن که جهت روانکاری و خنک کاری استفاده میگردد را جدا و به رادیاتور روغن هدایت میکند. فیلتر های روغن در انواع مختلف با توجه به مدل قابل ساخت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
وفا فیلتر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...