عایق رطوبتی نانو یا واتر سیل دبکو water seal

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

عایق رطوبتی نانو یا واتر سیل دبکو water seal ، عایق رطوبتی مایع شفاف سیلیکاتی بر پایه آب است که غیر سمی ، غیر قابل اشتعال ،ضدUV بوده و با نفوذ در بافت مصالح باعث ایجاد خاصیت دائمی میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
51,000 - 155,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
1,100 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
1,200 - 4,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 ليتر
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
نیکاپاک
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 ليتر
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
68,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
شیمیایی بتن پلاست
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  4 ليتر
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  1 ليتر
54,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 ليتر
46,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
1,500 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
55,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  1 ليتر
210,000 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 ليتر
60,000 تومان
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...