شیکر انکوباتور (Incubator Shaker)

incubator shaker

دسته بندی محصول:  تجهیزات گرمایشی آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

شیکر انکوباتور (Incubator Shaker) شیکر انکوباتور (یا شیکر حرارتی) ترکیبی از یک شیکر و انکوباتور می باشد. انکوباتور شیکر دستگاهی است که علاوه بر تکان دادن مخلوط، توانایی نگه داشتن آن در دمایی مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
37,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 17,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
24,000,000 - 28,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
19,800,000 - 20,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
130,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
38,000,000 - 41,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
24,000,000 - 28,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
0 تومان
رویان ایران
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 6,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...