شیکر انکوباتور ایرانی با بدنه تمام استیل

65 INCOBATOR

دسته بندی محصول:  تجهیزات گرمایشی آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

دستگاه شیکر انکوباتور ایرانی در حجم های 65 و 150 و 300 لیتری بدنه تمام استیل ایرانی فول دیجیتال

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
400,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
26,750,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
130,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 17,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
24,000,000 - 28,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
37,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
24,000,000 - 28,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
28,000,000 - 35,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
19,800,000 - 20,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
38,000,000 - 41,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...