شلنگ سیلیکونی بوگیری شده سایز 80

Hose SILICONE size 80

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   40,000 - 200,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شلنگ سیلیکونی یکی از محصولات شرکت اندیشه داران صنعت می باشد که در ضخامت های مختلف به کار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
500,000 - 2,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...