سروو سیلندر مجهز به انکودر خطی داخل شافت Built-in Transducer

Servo Cylinder

دسته بندی محصول:  قطعات هیدرولیک

قیمت:   50,000,000 - 150,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سروو سیلندر مجهز به انکودر خطی داخل شافت Built-in Transducer ، شرکت صنایع مکاترونیک ایران طراح و سازنده اولین سروو سیلندر در ایران مجهز به انکودر خطی داخل شافت


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 - 8,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  500 دستگاه
23,000,000 تومان
پدیده انرژی پارسیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 23,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 300,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...