ست سمپار winlab آلمان

winlab pipet

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش ویژه ست سمپلر متغییر winlab المان در سه سایز 5/.-10 میکرو لیتر 10-100 و 100-1000 میکرو لیتر با قابلیت اتو کلاو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
177,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
24,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
3,000,000 - 3,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...