دی کلرو متان 106050 مرک - Dichloromethane

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   3 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
دی کلورومتان مرک 106050

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
160,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
103,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
152,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
133,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  50 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
167,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
173,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  50 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  250 ليتر
44 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...