دوره آموزش مدیریت پروژه ها

Project management training course

دسته بندی محصول:  سایر منابع آموزشی

قیمت:   300,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پروژه های ساختمانی همواره پر فراز و نشیب است و حتی پروژه های کوچک نیز نیازمند مدیریت است. در پروژه از نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد و مصالح استفاده می شود که میزان این نیروها به اشل پروژه بستگی دارد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  100
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...