جسب صنعتی و درزگیر دو کورنینگ Dow corning

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

جسب صنعتی و درزگیر دو کورنینگ Dow corning تخصص این شرکت تکنولوژی بر پایه سیلیکون است و بیش از 7000 نوع محصول و خدمات مختلف را از طریق دو شرکت Dow Corning و XIAMETER پوشش می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
22,500 - 25,500 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12
330,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  24
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  3
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  12
210,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12
38,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12
240,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12
230,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...