تیغ جراحی عمومی پزشکی

دسته بندی محصول:  ابزار جراحی

توقف تولید و فروش

تیغ جراحی عمومی پزشکی ایرانی ، هندی ، چینی جهت مصرف در بیمارستان و درمانگاه .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فرا طب جراح
حداقل سفارش  1 بسته
24,050,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1 بسته
19,663,800 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1 بسته
29,250,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
افرا طب تندرست
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
لاندیس
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فرا طب جراح
حداقل سفارش  1 بسته
29,250,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1 بسته
36,060,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1 بسته
2,400,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
افرا طب تندرست
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یکتا تجارت حنان
حداقل سفارش  1 بسته
37,700,000 تومان
پزشکی نیازی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 بسته
6,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 بسته
1,200 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
700 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
900 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
1,200 تومان
حداقل سفارش  600 بسته
2,600 تومان
حداقل سفارش  600 بسته
1,880 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
2,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 بسته
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
1,150 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
1,800 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
3,700 تومان
حداقل سفارش  400 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...