تعمیر سمپلر آب Watertrap کمپانی eijkelkamp هلند

Repair water sampler

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   100,000 - 7,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
تعمیرات و کالیبراسیون سمپلر آب Watertrap کمپانی eijkelkamp هلند را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
460,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
360,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
37,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 - 280,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
430,000,000 - 450,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000,000 - 140,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
470,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000,000 - 1,200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 - 65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 - 230,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...