تراش یک متر سه میل چینی برند گوانجو٫ گلویی ۵۲

Lathe three millimeters of china one meter, center 36, throat 52

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات

قیمت:   220,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
تراش سه میل چینی ، برای تراشکاری در طول یک متر و سنتر ۳۶ با گلویی ۵۲ میلی متر کاربرد دارد. این دستگاه دارای لینت ثابت و متحرک ، صفحه نظام ، سه نظام و چهار نظام ، و یک پک لوازم قابل نیاز دستگاه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
27,000,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 تومان
پویا کنترل آریا صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
590,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
395,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
220,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
590,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
590,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
770,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...