بورن دی متیل سولفید 25 میلی آلدریچ

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

بورن دی متیل سولفید 25 میلی لیتر محصول کمپانی معتبر آلدریچ، فروش توسط شرکت مینا تجهیز آریا (Borane dimethyl sulfide)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
119,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
116,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
118,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,020,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
118,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
198,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
86,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
120,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...