بورن دی متیل سولفید 25 میلی آلدریچ

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

بورن دی متیل سولفید 25 میلی لیتر محصول کمپانی معتبر آلدریچ، فروش توسط شرکت مینا تجهیز آریا (Borane dimethyl sulfide)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
106,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
180,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
155,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
118,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
119,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
110,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...