برس پلیسه گیر

stripbrush

دسته بندی محصول:  سایر ابزارها

توقف تولید و فروش

برس پلیسه گیر از دسته فرچه های نواری است که توسط شرکت برس صنعتی پاسارگاد تولید میگردد. این شرکت با تولید فرچه های صنعتی با کیفیت گامی مهم در خودکفایی داخلی برداشته است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پنوماتیک فاتحی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  10
160,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پنوماتیک فاتحی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پنوماتیک فاتحی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پنوماتیک فاتحی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پنوماتیک فاتحی
حداقل سفارش  1
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...