بذر تربچه سیدزلند

Seedsland Radish Seed

دسته بندی محصول:  بذر سبزیجات

قیمت:   85,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بذر تربچه رقم سیدزلند رقمی میان رس است و حجم شاخ و برگ کمی تولید می کند. ریشه ها از کیفیت بالایی برخوردارند، به شکل گرد و قرمز رنگ و مقاوم به ترک خوردگی هستند. فاقد ریشه جانبی و حفره مرکزی هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  2 بسته
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  2 بسته
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  100 بسته
80,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
0 - 10 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
1,155,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
87,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  100 بسته
70,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
105,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  30 بسته
5,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
1,540,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  100 بسته
70,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 10,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 - 400,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
245,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
87,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
80,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
70,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
70,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,540,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
5,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
49,500 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...