اگ یولک (egg-yolk) محصول کمپانی مرک 50 سی سی

egg yolk

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

egg-yolk محصول کمپانی مرک 50 سی سی زرده تخم مرغ قسمتی از تخم مرغ است که رویان در حال رشد را تغذیه می‌کند. به عنوان یک غذا، زرده منبع عمده‌ای از ویتامین‌ها و مواد معدنی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
262,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
276,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...