اکسیژن زدای آب دیگ بخار مایع

Oxygen depletion of boiler water

دسته بندی محصول:  تصفیه آب

قیمت:   10,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ترکیبی است بر پایه سولفیت کاتالیز شده و برخی ترکیبات معدنی دیگر که با اکسیژن محلول در آب دیگ های بخار طی یک واکنش سریع ترکیب شدو اثرات خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب را از بین می برد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  100
11,500 - 13,500 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1
3,726,000 تومان
سانتک آرکا صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
190,000,000 - 500,000,000 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
3,680,000 تومان
سانتک آرکا صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  20
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
44,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 15,000,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  25
12,500 - 15,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
17,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1
165,000,000 - 300,000,000 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2000
5,000 - 5,400 تومان
حداقل سفارش  30000
5,000 - 5,100 تومان
حداقل سفارش  24000
4,500 - 4,700 تومان
حداقل سفارش  24000
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1000
41,000 - 48,000 تومان
حداقل سفارش  1
39,500 - 40,300 تومان
حداقل سفارش  1
15,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  1000
150,000 تومان
حداقل سفارش  210
24,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  1000
17,500 تومان
حداقل سفارش  200
6,100 - 6,400 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1000
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 تومان
حداقل سفارش  500
2,700 - 3,000 تومان
حداقل سفارش  1000
57,000 تومان
حداقل سفارش  4000
560 تومان
حداقل سفارش  500
39,000 - 45,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...