اورینگ متری NBR

O-RING METRIC NBR

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   50,000 - 300,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اورینگ متری NBR یکی از محصولات شرکت اندیشه داران صنعت می باشد که با توجه به درخواست مهندسین مربوطه بنا به درخواست داده شده ارائه می شود و مورد مصرف می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...