اجرای کاشت میلگرد نمره 18 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

دسته بندی محصول:  خدمات ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

اجرای کاشت میلگرد نمره 18 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،چسب کاشت،نصب میلگرد،اجرای میلگرد انتظار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  200 عدد
480,000 - 550,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ژرف سازان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه بازرگانی استار پخش
حداقل سفارش  100 عدد
150,000 - 180,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  100 عدد
520,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 1,000,000 تومان
مهندسین مشاور باران خاک و پی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه کالبد کهن
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
‌سازه‌های فضایی پویا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  200 عدد
450,000 - 630,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  50 عدد
1,300,000 - 2,300,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200 عدد
370,000 - 450,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  50 عدد
1,500,000 - 2,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...