اجرای کاشت میلگرد نمره 10 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM

دسته بندی محصول:  خدمات ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

اجرای کاشت میلگرد نمره 10 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  200
370,000 - 450,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  100
150,000 - 180,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,000,000 تومان
مهندسین مشاور باران خاک و پی
حداقل سفارش  100
520,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
‌سازه‌های فضایی پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  1
520,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  50
1,300,000 - 2,300,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200
480,000 - 550,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200
450,000 - 630,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران
حداقل سفارش  50
1,500,000 - 2,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه کالبد کهن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...