آگارز اینویتروژن 100-16500-Agarose

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فروش فوق العاده آگارز اینویتروژن 100 گرمی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
121,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
90,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
490 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
122,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
166,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
175,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
187,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
170,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
195,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
125,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
120,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان


در حال ارسال اطلاعات...