آمنیوم کلرید کمپانی مرک کد 101145

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آمنیوم کلرید کمپانی مرک کد 101145 ، آمنیوم کلرید با سری کد 101145 و مقدار 1 کیلو گرم محصول کمپانی مرک توسط شرکت مینا تجهیز آریا بفروش میرسد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
153,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
190,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
139,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
111,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 96,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  330 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
170,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
163,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
193,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
155,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
120,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
190,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
131,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...