آلومینیوم کلراید 6 آبه

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش آلومینیوم کلراید 6 آبه و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
298,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
228,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,300,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
800,000 تومان
حداقل سفارش  100
800,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  2
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  500
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
600,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  25
980,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...