آب بند پودری بوژان

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

آب بند پودری بوژان این محصول توسط شرکت مبتکران پاک فن ارایه می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,100 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
68,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
51,000 - 155,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
شیمیایی بتن پلاست
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 160,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 - 130,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
61,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
210,000 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
54,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...