آب اچ پی ال سی مرک کد 115333

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

آب اچ پی ال سی مرک کد 115333 آب اچ پی ال سی در ستون های کروماتوگرافی مایع به کار برده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
104,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
86,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
102,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
159,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
148,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
141,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
119,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
182,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
132,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
450 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...