پی ال سی (PLC) کامپکت

(8محصول)
حداقل سفارش    1 قطعه 0 تومان
0 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,125,000 - 1,250,000 تومان
1,125,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 900,000 - 1,000,000 تومان
900,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 900,000 - 1,000,000 تومان
900,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...