پی ال سی (PLC) کامپکت

(8محصول)
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 1,890,000 - 2,100,000 تومان
1,890,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,890,000 - 2,100,000 تومان
1,890,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 2,295,000 - 2,550,000 تومان
2,295,000 - 2,550,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,305,000 - 1,450,000 تومان
1,305,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...