پی ال سی (PLC) کامپکت

(8محصول)
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 1,305,000 - 1,450,000 تومان
1,305,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,305,000 - 1,450,000 تومان
1,305,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,575,000 - 1,750,000 تومان
1,575,000 - 1,750,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,305,000 - 1,450,000 تومان
1,305,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...