مدار مجتمع ( تراشه - آی سی ) Computer

(1محصول)
حداقل سفارش    10 عدد
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...