محصولات فایبرگلاس

(19محصول)
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    22 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    150 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    30 متر مربع 5,000 تومان
5,000 تومان
حداقل سفارش    100 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    120 کارتن
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...