ماشین آلات فرزکاری معمولی

(11محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه 2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه 248,264,068 تومان
248,264,068 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 70,000,000 تومان
70,000,000 تومان
حداقل سفارش    2 دستگاه 270,960,266 تومان
270,960,266 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 24,000,000,000 تومان
24,000,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 292,954,068 تومان
292,954,068 تومان
در حال ارسال اطلاعات...