فیلم پلاستیکی

(6محصول)
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    500 کیلوگرم 85,000 تومان
85,000 تومان
حداقل سفارش    500 کیلوگرم 85,000 تومان
85,000 تومان
حداقل سفارش    300 رول 340,000 تومان
340,000 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 36,750 تومان
36,750 تومان
در حال ارسال اطلاعات...