ضایعات فلزی

(2محصول)
حداقل سفارش    500000000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 11,000 تومان
11,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...