خمیر کاغذسازی ( خمیر پالپ )

(1محصول)
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...