تجهیزات استریلیزاسیون

(19محصول)
حداقل سفارش    1 بسته 9,900,000 تومان
9,900,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد 35,000,000 تومان
35,000,000 تومان
حداقل سفارش    100 ليتر 24 تومان
24 تومان
حداقل سفارش    10 ليتر 20 تومان
20 تومان
حداقل سفارش    10 ليتر 18 تومان
18 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه 120,000,000 تومان
120,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...