حداقل سفارش 24 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 22 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 25 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 23 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.hamooneg.com
تلفکس
0641-2273273~6
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خوزستان-دزفول-خیابان شریعتی - ابتدای هجرت - مجتمع آرش - طبقه سوم - واحد 9- کدپستي 6461114194

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...