اداره جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی ایران  

خدمات مجالس و مراسم

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
021-88405484, 021-88400111 الي 4, 021-88459880
فکس
021-88409960
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان دکتر علی شریعتی-خیابان معلم-سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی- کدپستي 1639678751

درباره

تولید اطلاعات جغرافیایی، نقشه برداری، سنجش از دور، GIS، چاپ تا ابعاد 140*100

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...