صنایع فلزی

(4472 شرکت و فروشنده)
مدیر: غلامرضا جدی
تلفن: 035-35258703
مدیر: فرهاد بدرود
تلفن: 021-33117003, 021-33905021
مدیر: مرتضی غفوری
تلفن: 031-33757553
مدیر: مهدی بهشتی تهرانی
تلفن: 021-88796214~5
مدیر: جعفر دمیرچیلی
تلفن: 021-66629041, 021-66698944
مدیر: محمد فارقی
تلفن: 021-66612168
مدیر: حسین خان ناظر
تلفن: 021-66233035, 021-66226665
مدیر: چیت ساز
تلفن: 021-55186061
مدیر: مهدی کمالی
تلفن: 021-66626940, 021-66600623
مدیر: نعمت شاهی
تلفن: 021-33929327, 021-33920070
مدیر: فیضی
تلفن: 021-55065640
مدیر: احمد احمدی شهرابی
تلفن: 021-33906211
در حال ارسال اطلاعات...