صنایع فلزی

(4416 شرکت و فروشنده)
مدیر: حامد کیفری
تلفن: 021-66307716, 021-66307384
مدیر: مرتضی مقدم
تلفن: 021-55705043
مدیر: امیربهادر ناصری
تلفن: 021-88103874
مدیر: امیر پویانسب
تلفن: 021-66791051
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: علیرضا محرم پور
تلفن: 028-32241444, 028-32221778
مدیر: محسن اصفهانی
تلفن: 021-88998805
مدیر: حامد کوه بر
تلفن: 021-77614914
مدیر: عباس مهدوی
تلفن: 031-57248092~5
مدیر: پولاد مختاری
تلفن: 021-33932827, 021-33959308
مدیر: داود محمدتبار
تلفن: 021-22630571
مدیر: محمد ذاکری فر
تلفن: 021-22198580~81
مدیر: روزبه خادمیان
تلفن: 021-88838838, 021-88309044
مدیر: مهندس شاه علی
تلفن: 021-35089
مدیر: مهندس شیخ
تلفن: 021-22011620
مدیر: مهندس شاه علی
تلفن: 021-33915222
مدیر: مهندس قاری
تلفن: 021-88175909
مدیر: غلامحسین جلائیان
تلفن: 071-38228078, 071-38236992
مدیر: بهروز یوسفیان
تلفن: 021-88653100~01, 021-88784081, 021-88785066
در حال ارسال اطلاعات...