صنایع غذایی

(1825 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-66489435, 021-66489410
مدیر: مجید ملایی الموتی
تلفن: 021-77646610, 021-77534612
مدیر: وحید بابایی نژاد
تلفن: 021-77286200, 021-77286100
مدیر: اشکان دودل
مدیر: خشایار دالایی
تلفن: 021-22658810
مدیر: تینا ره شناس
تلفن: 021-22858529~30
مدیر: شبنم بهشتی نمینی
تلفن: 09015877078, 026-34495132
مدیر: قاسم قلی زاده
تلفن: 026-44353552
مدیر: لیلا بنام فرد
تلفن: 041-35516727
مدیر: ساسان محمودی ساعتی
تلفن: 021-22653312
مدیر: محمد رضا وکیلی
تلفن: 041-37780800, 041-37780900
مدیر: سید مهدی دانگ منش
تلفن: 021-66946138, 021-66568459, 021-66428094
مدیر: رضا فرحناکی
تلفن: 021-88649184~9
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: کوروش صالحی نیا
تلفن: 021-88190940, 021-88930191~2, 021-88930192
مدیر: مهدی بیات
تلفن: 021-76262219, 021-76262120
مدیر: علیرضا پورابراهیم
تلفن: 021-88564085
مدیر: امیررضا کافی
تلفن: 021-66738360, 021-66738122, 021-66738908
مدیر: سعید اورندی
مدیر: محمد حسین دوست فاطمه
تلفن: 0711-7331280
در حال ارسال اطلاعات...